Ανοιχτή επιστολή Π.Σ.Σ.Α.Σ. προς την ιδιωτική ασφάλιση για την εξάπλωση του κορωνοϊού