Αναγνώριση της INTERAMERICAN για τη στρατηγική Βιωσιμότητας