ΕΕΑΕ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών