Λειτουργικό αποτέλεσμα ρεκόρ και άριστη κεφαλαιακή θέση για την Generali το 2019