Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου : «Η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλει να κλείσουν και τα εμπορικά καταστήματα»