Σε ψηφιακό περιβάλλον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΙΑΣ