Στρατηγική συνεργασία INTERAMERICAN και PRIME Insurance