Διάκριση πρωτοβουλίας της INTERAMERICAN για τον ρόλο των Γυναικών, στα Hellenic Responsible Business Awards