Η Σχολή Management σημαντική επένδυση της INTERAMERICAN για την ανάπτυξη ηγετών στις πωλήσεις