Στήριξη του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος από την INTERLIFE