Ανοιχτή εκδήλωση της ΕΑΕΕ με θέμα: «Ιδιωτική Ασφάλιση, Σύμμαχος Ζωής»