Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρησιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας από το ΕΙΑΣ