Εργαζόμενοι της INTERAMERICAN «Πωλητές για μια ώρα» του περιοδικού «σχεδία»