Νέος Επιθεωρητής της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην Mega Brokers