Η INTERAMERICAN για την επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα