Γ. Καντώρος: «Οι συνεργασίες, κλειδί για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς»