Η Eurolife ERB δίπλα στους συνεργάτες της στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα