Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική συμπράττει με το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας