Βραβείο καλύτερης ασφαλιστικής 2020 για την Εθνική Ασφαλιστική