Η MetLife μια από τις πιο υπεύθυνες εταιρείες της Αμερικής και πρώτη μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών