Η ΕΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των επιχειρήσεων