Αντιπροσωπείας της ΕΑΕΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας