Το ενδιαφέρον της Αγοράς για την κοινωνική και οικονομική επίδραση της INTERAMERICAN