Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιλέγει την EY και τις λύσεις της SAP για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οικονομικών της Υπηρεσιών