Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού από το Ε.Ι.Α.Σ.