Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Σ.Α.Σ.