Η Eurolife ERB για τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα, στο συνέδριο του The Economist