Μελέτη για την κοινωνική και οικονομική επίδραση της INTERAMERICAN στην Ελλάδα