Επιμορφωτική Ημερίδα της LIMRA στην Εθνική Ασφαλιστική