Στα Salus Index Awards 2019 διακρίθηκε η Εθνική Ασφαλιστική