Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στο roadshow του ΧΑΚ στην Αθήνα