Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το 9μηνο 2019