ΣΕΜΑ: Η νεά πλατφόρμα επικοινωνίας του είναι γεγονός