Σημαντικό ενδιαφέρον για το Roadshow του ΧΑΚ στην Αθήνα