Η INTERAMERICAN σε συνέδρια για τον αγροδιατροφικό τομέα