Ενισχύουν τη συνεργασία τους INTERAMERICAN και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών