ΣΕΜΑ: Αρχή μιας νέας περιόδου για την ελληνική ασφαλιστική αγορά