Συνάντηση της EURAPCO για την Υγεία στην INTERAMERICAN