Πρωτοποριακή ασφάλιση νοσηλείας μόνο από ατύχημα, με το «bewell» από την INTERAMERICAN