Το ΕΕΑ αρωγός στις διεκδικήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών