178,1 εκατομμύρια ευρώ το Κοινωνικό Προϊόν της Interamerican για το 2021