Ε.Α.Ε.Ε.: Ενημερωτική εκδήλωση στη Ρόδο «Η ασφάλιση της επιχείρησης»