Σημαντική εκπαιδευτική συνεργασία του Ε.Ι.Α.Σ. και της HFPA, υπό την αιγίδα της EFICERT