Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο 2019