Η MATRIX Broker στην 21η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών της ΕΑΕΕ