Μετάβαση σε νέα εποχή των πωλήσεων για το εταιρικό Δίκτυο της INTERAMERICAN