Σ.Υ.Α.Ε.: Πρόσκληση για Αιμοδοσία στην ΜΙΝΕΤΤΑ 23/09/2019