Εθνική Ασφαλιστική: Δήλωση για το πρόσφατο δημοσίευμα περί δίωξης στελεχών της