Ευρωπαϊκή Πίστη: 26 ενέργειες Ε.Κ.Ε το Α’ εξάμηνο 2019, πλήρως εναρμονισμένες με το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.