Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή του MDRT